In Nederland kunnen steeds minder mensen binnen het betalingstermijn hun zorgverzekering betalen. Dat is af te lezen aan het aantal verzekerden dat met de zorgverzekeraar een betalingsregeling overeenkomt. In vergelijking met andere jaren rond deze periode is het aantal klanten met een betalingsregeling toegenomen met 35 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het NRC Handelsblad, dat zich baseert op een rondgang langs zeven verschillende verzekeraars: goed voor zo’n 14 miljoen klanten.

Eigen risico

Niet alleen de basispremie, maar ook het eigen risico is een struikelblok voor velen. Steeds meer verzekerden kiezen voor een betalingsregeling bij het betalen van het wettelijk verplichte eigen risico. In 2012 is het eigen risico nog 220 euro per persoon. Vanaf 2013 zal het wettelijke eigen risico opgehoogd worden naar 350 euro.

Betalingsregelingen

Bij een rondgang van zeven zorgverzekeraars, goed voor een totaal van veertien miljoen klanten, blijkt dat in dit jaar nu al 164.000 klanten problemen hebben met het op tijd betalen van hun zorgpremie. Deze klanten hebben een betalingsachterstand van maximaal een half jaar.

Maar wie een grotere betalingsachterstand heeft, kan geen nieuwe betalingsregeling bij de zorgverzekeraar aanvragen. Zij krijgen te maken met het College voor Zorgverzekeringen. Het College voor Zorgverzekeringen neemt de premieheffing over van de zorgverzekeraar, en legt de wanbetaler bovendien een boete op van 30% op het totaal te betalen bedrag. Jaarlijks worden er meer dan 300.000 premieheffingen uit hangen gegeven aan het CVZ.

Achterstanden

Wanneer het CVZ de nog te betalen premie int, wordt dat vaak ingehouden op het loon of de uitkering van de verzekerde. In de advocatuur noemen sommige advocaten het een onrechtvaardige regeling. Er is namelijk geen wettelijk bezwaar aan te tekenen tegen deze manier van premieheffingen.

De meeste zorgverzekeraars bieden hun verzekerden na een betalingsachterstand van twee maanden een betalingsregeling. Dat is hard nodig, zo zegt een woordvoerster van zorgverzekeraar CZ: “We denken met mensen mee om te voorkomen dat ze verder in de financiële problemen komen.”

Uitschrijving

Na zes maanden betaalachterstand grijpt het ONVZ echter wel in. Per maand schrijft het OVZ 150 verzekerden uit, die dan op zoek moeten naar een nieuwe zorgverzekeraar. Deze nieuwe zorgverzekeraar is verplicht om de nieuwe verzekerden te accepteren, ook al hebben zij een betalingsachterstand.

In Nederland is de zorgverzekering namelijk evenals het eigen risico wettelijk verplicht. Door zorgverzekeringen te vergelijken kunnen verzekerden besparen op de wettelijk premie zorgverzekering.