VerziendBij verziendheid kan het licht niet sterk genoeg worden gebroken om het brandpunt precies op het netvlies te laten vallen, waardoor het scherpe beeld op een positie achter het netvlies valt. Op het netvlies zelf ontstaat een wazig beeld, waardoor er niet scherp kan worden gezien. Dit komt doordat het licht niet sterk genoeg kan worden gebroken, of doordat het oog te kort is. Het netvlies zit dan te dicht op de lens. In het geval van verziendheid moet het oog altijd accommoderen om het brandpunt op het netvlies te krijgen. De oogspieren zijn constant aangespannen waardoor klachten als hoofdpijn kunnen ontstaan. Wanneer iemand objecten dichtbij het oog scherp wilt stellen moet het oog sterk accommoderen. Omdat iemand met verziendheid al meer dan normaal moet accommoderen, heeft hij extra moeite om objecten dichtbij het oog scherp te zien.

Bij een lichte mate van verziendheid hoeven er niet altijd klachten te zijn omdat de afwijking gecorrigeerd kan worden door accommoderen. Echter, omdat het accommodatieve vermogen van ouderen minder is dan die van jongeren, kunnen klachten dan alsnog op latere leeftijd ontstaan. Dit heet ouderdomsverziendheid (presbyopie).

Mensen met verziendheid dragen een bril met plus glazen. Dit wil zeggen dat de glazen helpen het licht te breken. Zij hebben dus een positieve lichtbrekende kracht. Ooglaseren van verziendheid is minder gemakkelijk dan bijziendheid en heeft een langere herstelperiode.