Wanneer iemand niet scherp ziet is er vaak sprake van een afwijking in de lichtbrekende kracht van het oog. De lens is niet in staat beelden scherp te stellen. Het accommoderen kan er niet voor zorgen dat het brandpunt precies op het netvlies valt. Er zijn drie verschillende afwijkingen: verziendheid (hypermetropie), bijziendheid (myopie) en een cilindrische afwijking (astigmatisme). Om deze oogafwijkingen goed te begrijpen volgt hieronder een uitleg over het oog.

De werking van het Oog

Het OogHet oog bestaat globaal gezegd uit een ingang waar licht door naar binnen kan komen, een lichaam waar het licht door getransporteerd wordt, en een netvlies waar het licht op valt en verder wordt verwerkt naar de hersenen.

Het licht dat het oog bereikt valt als eerste op het hoornvlies (cornea), een doorzichtige laag van ongeveer 0,5 millimeter dik. Deze bestaat uit verschillende lagen, waarbij het epitheel de buitenste laag is, en een belangrijke rol speelt bij ooglaseren. Het hoornvlies breekt de lichtstralen, waardoor de invalshoek van het licht verandert. De mate van breking van het licht, de lichtbrekende kracht, wordt uitgedrukt in dioptrie. Een hoge dioptrie betekent dus dat het licht sterk wordt gebroken.

Vervolgens gaat het licht verder naar de iris (regenboogvlies) en de lens. De iris is het gekleurde deel van het oog, wat ervoor zorgt dat de juiste hoeveelheid licht verder het oog in valt. In het midden van de iris is een opening wat de pupil heet, waardoor licht de lens kan bereiken. Wanneer je in het donker staat ontspannen de spieren in de iris zich, waardoor de pupil groter is en een groter oppervlakte van de lens blootgelegd wordt. Zo valt er meer licht in het oog. Als er sprake is van overbelichting spannen de spieren in de iris zich aan, waardoor de pupil kleiner wordt en een groter deel van de lens afgedekt is. Zo valt er minder licht op de lens. Ga maar eens voor de spiegel staan en hou enkele seconden je hand voor je oog. Wanneer je je hand weghaalt, zie je de pupil snel kleiner worden. Omdat je oog opeens meer licht binnen krijgt dan enkele seconden daarvoor, spannen de spieren in de iris zich aan om de pupil te verkleinen en zo overbelichting te voorkomen.

Het licht dat door de pupil schijnt valt op de lens. De lens is doorzichtig en breekt net als het hoornvlies de lichtstralen die binnenvallen. Inwendige oogspieren kunnen de bolling van de lens bepalen, waardoor de mate van de breking van het licht kan worden bepaald. Dit heet accommoderen. Hoe boller de lens staat, hoe sterker de hoek van het invallende licht wordt veranderd. Hiermee kunnen beelden scherp worden gesteld. De lichtbrekende kracht van het hoornvlies is ongeveer twee keer zo sterk dan die van de lens (40-45 dioptrie tegen 20 dioptrie). De som van de lichtbrekende kracht van het hoornvlies en de lens zorgen ervoor dat op een bepaald punt de opgevangen lichtstralen samenvallen. Dit punt wordt het brandpunt genoemd. Als het brandpunt precies op het netvlies valt ziet men scherp. Wanneer een object dichtbij het oog staat moet er sterk geaccommodeerd worden om het brandpunt op het netvlies te krijgen, en het object dus helder te zien. Bij het kijken naar een object in de verte hoeft het oog nauwelijks te accommoderen, en is in rust. Jongere mensen kunnen over het algemeen sterker accommoderen dan ouderen, en dus gemakkelijker het brandpunt op het netvlies projecteren en scherp zien.

Eenmaal achter de lens wordt het licht door een geleiachtige vloeistof, het glasachtig lichaam, getransporteerd naar het netvlies (retina). Vanaf daar wordt het omgezet een elektrisch signaal dat via de oogzenuw de hersenen bereikt, waar het beeld verder wordt verwerkt. Recht achter de lens op het netvlies bevindt zich de gele vlek (macula) waar beelden het scherpst worden ontvangen. Als je naar een object kijkt wordt deze op de gele vlek geprojecteerd. Een gezond oog is in staat door met behulp van accommoderen het brandpunt precies op de gele vlek te leggen.

De oogbol wordt beschermd door de harde oogrok (sclera), het oogwit dat het oog stevigheid geeft.

Licht dat door het oog gaat:

Oog Lichtinval Normaal