Bij een LASEK behandeling wordt het bovenste laagje van het hoornvlies, het epitheel, losgeweekt en verwijderd met behulp van alcohol. Dit laagje is ongeveer 50 ┬Ám dik. Vervolgens vindt de ooglaser behandeling plaats en worden er microscopisch kleine hoeveelheden van het hoornvlies verwijderd totdat het hoornvlies de gewenste lichtbrekende kracht heeft. Aan het einde van de behandeling wordt de epitheellaag teruggelegd, en binnen enkele dagen door het oog zelf vervangen. Om het laagje te beschermen wordt na de ooglaserbehandeling een zachte contactlens aangebracht.

De wond die in het hoornvlies is ontstaan door het ooglaseren herstelt in 2-4 dagen. In enkele gevallen kan het langer duren. Door de genezing voelt het oog in deze periode pijnlijk aan. Oogdruppels moeten tot drie maanden na de ooglaserbehandeling worden gebruikt.

Omdat er geen sprake is van een flap kunnen er ook geen complicaties mee optreden. Met name contactsporters ervaren dit als een voordeel, omdat de flap na een LASIK behandeling mogelijk los kan komen bij een bepaalde mate van contact.

Voordelen

- Geen kans op complicaties met de flap
- Geschikt voor mensen met een dun hoornvlies

Nadelen

- Niet geschikt voor hogere afwijkingen
- Relatief lange herstelperiode en meer pijn na de behandeling
- De alcohol die is gebruikt om het epitheel lost te weken kan zorgen voor een tijdelijk troebel hoornvlies
- Na de behandeling vaak tijdelijke overcorrectie