Bij een Epi-LASIK behandeling wordt net als bij een LASIK behandeling een flap gemaakt en teruggevouwen. Echter, deze flap bestaat slechts uit het epitheel en is ongeveer 50 µm dik. Dit in tegenstelling bij de flap van een LASIK behandeling, die gemiddeld 160 tot 180 µm dik is en meerdere lagen van het hoornvlies bevat. De flap wordt gecreëerd door een chirurgisch mesje (microkeratoom). Een nieuwere mogelijkheid is om met een aparte Femtosecond laser de flap te maken, zodat er niet hoeft worden gesneden.

Doordat de flap slechts uit het epitheel bestaat, groeit deze na de ooglaserbehandeling in ongeveer 4 dagen weer volledig aan, waardoor dezelfde resultaten als bij een LASEK behandeling worden behaald.

Na de behandeling wordt er een contactlens geplaatst om het oog te beschermen en herstel te bevorderen. Omdat de flap binnen enkele dagen volledig aangroeit treden er geen complicaties mee op.

Voordelen

- Geen kans op blijvende complicaties met de flap omdat deze binnen enkele dagen weer vastgroeit
- Geschikt voor mensen met een dun hoornvlies
- Door de epitheelflap minder pijn na de behandeling en een snelle herstelperiode
- Doordat een microkeratoom is gebruikt in plaats van alcohol, is er minder vertroebeling van het hoornvlies

Nadelen

- Niet geschikt voor hogere afwijkingen
- Nog wel meer pijn na de ooglaserbehandeling dan bij een LASIK behandeling

De exacte maximale afwijking die gecorrigeerd kan worden is persoonsgebonden en van meerdere factoren afhankelijk. Een vooronderzoek zal uitwijzen of ooglaseren mogelijk is.