kosten ooglaserbehandeling

Het aantal mensen met bijziendheid (myopie) neemt de laatste decennia enorm toe. Dit heeft voor een groot deel te maken met onze moderne levensstijl. We staren per dag urenlang naar het computerscherm, de tv en onze mobiele telefoon. Dit tast onze ogen aan.

In het geval van bijziendheid is een ooglaserbehandeling een goede oplossing. Dit zorgt ervoor dat mensen fit zijn en blijven achter een computerscherm, tv of telefoon. Je houdt hierdoor meer energie over en de bijziendheid is helemaal verdwenen.

Tips om bijziendheid door computers te voorkomen

Een aantal eenvoudige tips om bijziendheid door computers, tv of telefoon te voorkomen:

  • laat eens in het jaar uw ogen checken bij een gecertificeerd oog centrum;
  • geef je ogen af en toe een minuutje rust. Doe ze even dicht of kijk een tijdje naar buiten;
  • veel mensen zijn zich niet bewust dat ze een leesbril nodig hebben. Dit kan ook een eerste stap zijn om erger te voorkomen.