ZKN

Het Zelfstandige Klinieken Nederland keurmerk staat garant voor kwalitatief hoogwaardige zorg en efficiënte en persoonlijke behandelingen bij Nederlandse privéklinieken die goedgekeurd zijn volgens de normen. Door op ZKN te drukken en ‘oogheelkunde’ als specialisme te kiezen ziet u alle ooglaser klinieken die voldoen aan dit keurmerk.

NOG

Dit is het keurmerk van het Nederlands Oogheelkundig Genootschap (NOG). Het genootschap garandeert met dit keurmerk dat de oogarts voldoet aan de hoogste kwaliteitsnormen, zowel op technisch vlak als op klantgerichtheid. Klik hier om de lijst te bijken met gecertificeerde NOG refractiechirurgen. Dit keurmerk wordt uitgekeerd aan oogartsen.

NGRC

Het Nederlands Gezelschap voor RefractieChirurgie (NGRC) is een werkgroep van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). De werkgroep bestaat uit refractiechirurgen die lid zijn van het NOG, en heeft als doel het bewaken en bevorderen van de refractiechirurgie in Nederland. Een arts die aan het NOG keurmerk voldoen, voldoen ook aan het NGRC keurmerk. Dit keurmerk wordt uitgekeerd aan oogartsen.

KIWA

Keurmerk gericht op het testen van ISO:9001, een keurmerk voor markt- en klantgerichtheid van onder andere ooglaserklinieken. De International Organization for Standardization (ISO) is de grootste ontwikkelaar van internationale kwaliteitseisen van een hoge standaard voor business, overheid en maatschappij. Maarliefst 161 landen zijn lid van de ISO. Uit ieder land is één organisatie verantwoordelijk voor het keuren van de eisen in dat land. In Nederland is dat het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). Het KIWA keurmerk staat garant voor 100% betrouwbaarheid van de kliniek.

Kwaliteitsregister paramedici

Dit keurmerk keurt paramedici, een behandelaar die geen artsdiploma heeft. In het geval van oogheelkunde zijn dit optometristen. Naast deskundigheid hecht het keurmerk grote waarde aan ontwikkeling van kennis.

ASCRS

Het ASCRS (American Society of Cataract and Refractive Surgery) keurmerk is een Amerikaanse variant van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Dit keurmerk is soms terug gezien bij internationaal georiënteerde klinieken. Dit keurmerk wordt uitgekeerd aan oogartsen.

ESCRS

Het European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) keurmerk is de Europese variant van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG). Dit keurmerk komt men met name tegen bij klinieken die in meerdere landen binnen Europa opereren. Dit keurmerk wordt uitgekeerd aan oogartsen.

TNO

TNO is een organisatie gepositioneerd tussen de wetenschap en bedrijven en organisaties. Hun doel hierbij is het ontwikkelen van kennis, en dit integreren en toepassen in de maatschappij.

Joint Commission International (JCI)

De JCI is een internationale Amerikaanse gezondheidsstandaard dat actief in meer dan 80 landen. Hun focus ligt op het verbeteren van de veiligheid van de zorg door het keuren van onder andere de kwaliteit van de zorg, de aanwezige kennis, de steriliteit en efficiëntie.Â

IGZ


De Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ) is niet zo zeer een keurmerk, maar een staatsorganisatie die toezicht houdt op de algemene volksgezondheid in Nederland. Zij houden dus ook toezicht